جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه بازار

قیمت کل : 500ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , طبقه زیرزمین, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه اهراب

قیمت کل : 954ميليون

2 خواب 106متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه چهارم, جنوبی, نما سنگ, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه 17 شهریور جدید

قیمت کل : 963ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, جنوبی, نما سنگ, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه شهرک باغمیشه

قیمت کل : 1.087ميليارد

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, جنوبی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 3.08ميليارد

3 خواب 154متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, شمالی, نما رومی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه ولیعصر

قیمت کل : 25ميليارد

136متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه همکف, شرقی غربی دو کله, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه آزادی

قیمت کل : 26.325ميليارد

585متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما رومی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه خیابان امام خمینی

قیمت کل : 44ميليارد

320متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در تبریز منطقه دروازه تهران

قیمت کل : 111ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , شمالی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه آزادی

قیمت کل : 65ميليارد

80متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, شمالی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top