جستجوی ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه منظریه

قیمت کل : 225ميليون

16 خواب

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 20سال , طبقه دوم, دو نبش شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تبریز منطقه غرب

قیمت کل : 100ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 15طبقه, شمالی, نما سیمان سفید, سند ؟, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه 2

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز

قیمت کل : 40ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما کنیتکس, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تبریز

کاربری ت . م . ا, سن بنا قدیمی , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه شهرک نور

قیمت کل : 118ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تبریز

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تبریز منطقه میرداماد

قیمت کل : 140ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تبریز منطقه میرداماد

قیمت کل : 140ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top