جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه سهند

قیمت کل : 300ميليون رهن : 300ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 310ميليون

43متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه ابرسان

قیمت کل : 460ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه چایکنار

قیمت کل : 550ميليون

12متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه قره باغی ها

قیمت کل : 560ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه همکف, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه میدان پیشقدم

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ازادی

قیمت کل : 960ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, جنوبی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه چایکنار

قیمت کل : 1.419ميليارد

3 خواب 167متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه چهارراه آبرسان

قیمت کل : 1.7ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه باغشمال

قیمت کل : 1.8ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top