جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 560ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه میدان قطب

قیمت کل : 765ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه منصور شمالی

قیمت کل : 3.5ميليارد

2 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه کل, شمالی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه چهارراه باغشمال

قیمت کل : 2.7ميليارد

4 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه کل, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه توانیر شمالی

قیمت کل : 1.713ميليارد

3 خواب 149متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه میدان ساعت

قیمت کل : 5.6ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , شمالی, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه ارک جدید

قیمت کل : 9ميليارد

150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 3سال , طبقه همکف, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تبریز منطقه آخرقطعات گلشهر

قیمت کل : 14ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 1.7ميليارد

3 خواب 162متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه کل, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه بزرگمهر جدید

قیمت کل : 1.536ميليارد

3 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top