جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه بزرگمهر جدید

قیمت کل : 1.15ميليارد

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه جدیری جنوبی

قیمت کل : 1.15ميليارد

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 1.328ميليارد

2 خواب 166متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه منصصور

قیمت کل : 1.85ميليارد

260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه منصور

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 109متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه مرزداران

قیمت کل : 710ميليون

3 خواب 142متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه مرزداران

قیمت کل : 620ميليون

3 خواب 124متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه نصف راه

قیمت کل : 525ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه استاد شهریار

قیمت کل : 470ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه کوی فیروز

قیمت کل : 465ميليون

81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top