جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه توانیر شمالی

قیمت کل : 1.713ميليارد

3 خواب 149متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه ارک جدید

قیمت کل : 9ميليارد

150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 3سال , طبقه همکف, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تبریز منطقه آخرقطعات گلشهر

قیمت کل : 14ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 1.7ميليارد

3 خواب 162متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه کل, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه بزرگمهر جدید

قیمت کل : 1.536ميليارد

3 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ولیعصر

قیمت کل : 2.625ميليارد

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه کل, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه گلکار

قیمت کل : 760ميليون

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, شمالی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه آخرشهناز

قیمت کل : 780ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه شریعتی

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه شریعتی جنوبی

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 89متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, جنوبی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top