جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ازادی

قیمت کل : 1.573ميليارد

2 خواب 121متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه ششم, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه هفده شهریور

قیمت کل : 1.76ميليارد

2 خواب 88متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 25سال , طبقه همکف, شمالی, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه ارتش جنوبی

قیمت کل : 650ميليون

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 18سال , طبقه همکف, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 48متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 67متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سند قراردادي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه شریعتی جنوبی

قیمت کل : 1.065ميليارد

2 خواب 71متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه هفده شهریور

قیمت کل : 1.07ميليارد

2 خواب 68متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 12سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 1.232ميليارد

112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه تقاطع پاستور جدید

قیمت کل : 1.215ميليارد

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه کل, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top