جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه خیابان طالقانی

110متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه کل, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه خیابان طالقانی

110متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه کل, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه شهناز جنوبی

3 خواب 217متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه بلوار 29 بهمن

قیمت کل : 1.495ميليارد

2 خواب 136متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه بلوار 29 بهمن

قیمت کل : 1.495ميليارد

2 خواب 136متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه اخونی

قیمت کل : 3.8ميليارد

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه اخونی

قیمت کل : 3.8ميليارد

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه کوی فاطمی

قیمت کل : 2ميليارد

3 خواب 218متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه کوی فاطمی

قیمت کل : 2ميليارد

3 خواب 218متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه شهید جدیری

قیمت کل : 780ميليون

2 خواب 193متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top