جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه استاد شهریار

قیمت کل : 1.05ميليارد

3 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ولیعصر جنوبی

قیمت کل : 1.04ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه پنجم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه نصف راه

قیمت کل : 375ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 370ميليون

83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه فلکه خیام

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه هفتم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه الئ گلی

قیمت کل : 530ميليون

1 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه اذری

قیمت کل : 590ميليون

2 خواب 134متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه رضا نژاد شمالی

قیمت کل : 635ميليون

121متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه گلکار

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه پانزدهم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه خاقانی

قیمت کل : 585ميليون

3 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top