جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ولیعصر

قیمت کل : 2.625ميليارد

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه کل, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه گلکار

قیمت کل : 760ميليون

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, شمالی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه شریعتی

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه شریعتی جنوبی

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 89متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, جنوبی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه آخرشهناز

قیمت کل : 780ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه باسمنج

قیمت کل : 1.1ميليارد

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 460ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه کل, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه جهارراه باغشمال

قیمت کل : 1.25ميليارد

143متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه فلکه دکترحسابی

قیمت کل : 1.2ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه زیرزمین, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 800ميليون

90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, جنوبی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top