جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه لاله زار

قیمت کل : 4.6ميليارد

135متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه توانیر

قیمت کل : 3.09ميليارد

86متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه انتهای کوی 13 ابان

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ازادی

قیمت کل : 1.192ميليارد

3 خواب 159متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 1.11ميليارد

2 خواب 106متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه زعفرانیه

قیمت کل : 2ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 91متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه خیابان قره باغیها

قیمت کل : 470ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ابرسان

قیمت کل : 510ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ابرسان

قیمت کل : 689ميليون

2 خواب 106متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top