جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه حافظ

قیمت کل : 560ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ارتش جنوبی

قیمت کل : 1.15ميليارد

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه چایکنار

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه شریعتی

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, شمالی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 3ميليارد

3 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه کل, شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه گلباد

قیمت کل : 2.6ميليارد

2 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه هفده شهریور جدید

قیمت کل : 7.7ميليارد

700متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه هفت تیر

قیمت کل : 757ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, شمالی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه آزادی

قیمت کل : 620ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه کوی تپلی باغ

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top