جستجوی ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه سه راه طالقانی

قیمت کل : 550ميليون

3 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 12سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه گلباد

قیمت کل : 2.1ميليارد

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه پنجم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه گلباد

قیمت کل : 2.1ميليارد

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه پنجم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه توکلی

قیمت کل : 1.8ميليارد

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه توکلی

قیمت کل : 1.8ميليارد

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه انتهای خیابان اوحدی

قیمت کل : 1.26ميليارد

3 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سیزدهم, شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه انتهای خیابان اوحدی

قیمت کل : 1.26ميليارد

3 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سیزدهم, شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تبریز منطقه مرزداران

قیمت کل : 1.2ميليارد

200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تبریز منطقه مرزداران

قیمت کل : 1.2ميليارد

200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ابرسان

قیمت کل : 1.3ميليارد

2 خواب 133متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top