جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 585ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه قطران جنوبی

قیمت کل : 600ميليون

3 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه هفده شهریور جدید

قیمت کل : 620ميليون

2 خواب 91متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه منصور

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پایین تر از چهارراه مارالان

قیمت کل : 650ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه جدیری شمالی

قیمت کل : 660ميليون

3 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ولیعصر

قیمت کل : 730ميليون

2 خواب 146متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه پنجم, جنوبی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 170متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 30سال , طبقه همکف, جنوبی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه منصور

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 318ميليون

1 خواب 53متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top