جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه 17 شهریور جدید

قیمت کل : 741ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه خیابان امام خمینی

قیمت کل : 1.52ميليارد

2 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه منصور

قیمت کل : 1.8ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سه نبش, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه مقصودیه

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه آبرسان

قیمت کل : 810ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سند قراردادي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ارتش جنوبی

رهن : 40ميليون اجاره : 1.7ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه رجائی شهر

رهن : 250ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تبریز منطقه شهر حدید سهند فاز 2

قیمت کل : 408ميليون

85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تبریز منطقه کوی نصر

قیمت کل : 1.836ميليارد

3 خواب 167متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , دو نبش شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 1.4ميليارد

2 خواب 850متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top