جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه لاله زار

قیمت کل : 726ميليون

2 خواب 121متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه چایکنار

قیمت کل : 1.47ميليارد

5 خواب 147متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دهم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه بلوار 29 بهمن

قیمت کل : 1.83ميليارد

3 خواب 211متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه آبرسان

قیمت کل : 1.8ميليارد

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه کل, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه قره باغی ها

قیمت کل : 1.3ميليارد

3 خواب 173متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه باغشمال جدید

قیمت کل : 1.3ميليارد

3 خواب 161متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه رضانژاد

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, جنوبی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه بهادری

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 111متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه اما م

قیمت کل : 640ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ولیعصر

قیمت کل : 1.1ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top