جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 820ميليون

2 خواب 77متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 900متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, شمالی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه چایکنار

قیمت کل : 1.965ميليارد

3 خواب 131متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, جنوبی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه استاد معین

قیمت کل : 1.95ميليارد

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ولیعصر جنوبی

قیمت کل : 2.53ميليارد

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه منصور

قیمت کل : 1.8ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سه نبش, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه خیابان امام خمینی

قیمت کل : 1.52ميليارد

2 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه 17 شهریور جدید

قیمت کل : 741ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه مقصودیه

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه آبرسان

قیمت کل : 810ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سند قراردادي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top