جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه قطران شمالی

قیمت کل : 632ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, جنوبی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه چهاراه منصور

قیمت کل : 732ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سه نبش, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تبریز منطقه شمس تبریز

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه پنجم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه کوی سهند

رهن : 20ميليون اجاره : 2.4ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, شمالی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تبریز منطقه ائلگلی

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه 13آبان

قیمت کل : 904ميليون

113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه 13آبان

رهن : 100ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه بلوار شهریار

قیمت کل : 680ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه پانزدهم, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تبریز منطقه قدس

قیمت کل : 441ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه +زیر زمین, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top