جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه فارابی

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه جدیری

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه جدیری

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پرواز

رهن : 190ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه هفتم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پرواز

رهن : 190ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه هفتم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه چایکنار

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه چایکنار

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاسنور جدید

قیمت کل : 530ميليون

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاسنور جدید

قیمت کل : 530ميليون

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه ارتش

قیمت کل : 1.8ميليارد

2 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top