جستجوی ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاستور جدید

رهن : 5 اجاره : 2

1 متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در تبریز منطقه خیابان امام

رهن : 1

3 خواب 8 متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 12سال , طبقه پنجم, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاستور جدید

رهن : 1 اجاره : 5

1 خواب 7 متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه زعفرانیه

رهن : 4 اجاره : 1

1 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه میرداماد

رهن : 6 اجاره : 2

1 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه مارالان

رهن : 6 اجاره : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تبریز منطقه گوموش قیه

رهن : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, دو نبش جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه باغشمال جدید

قیمت کل : 6

1 خواب 6 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, جنوبی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه چایکنار

قیمت کل : 9

2 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 8

2 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top