جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ازادی

قیمت کل : 860ميليون

3 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه منصور

رهن : 40ميليون اجاره : 3.3ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه منصور

رهن : 40ميليون اجاره : 3.3ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه روبروی بیمارستان شهریار

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه روبروی بیمارستان شهریار

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه باغمیشه

قیمت کل : 480ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, شمالی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه باغمیشه

قیمت کل : 480ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, شمالی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه دامپزشکی

قیمت کل : 760ميليون

2 خواب 138متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه دامپزشکی

قیمت کل : 760ميليون

2 خواب 138متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ولیعصر

قیمت کل : 43.5ميليارد

3 خواب 237متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top