جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 1

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه خیابان امام خمینی

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 1

2 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, دو نبش شمالی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه خیابان امام خمینی

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, غربی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه حافظ

قیمت کل : 1

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه کلانترکوچه

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه تپلی باغ

قیمت کل : 7

2 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, جنوبی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه رضانژاد جنوبی

قیمت کل : 7

2 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, غربی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه شهید جدیری جنوبی

قیمت کل : 6

1 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه گلکار

رهن : 1 اجاره : 2

2 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top