جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه 17 شهریور جدید

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تبریز منطقه عباسی

قیمت کل : 862.5ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه باغشمال جدید

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, شمالی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه شهید جدیری

قیمت کل : 950ميليون

3 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 960ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شرقی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تبریز منطقه عباسی

قیمت کل : 1.012ميليارد

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 1.02ميليارد

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه خیابان امام خمینی

قیمت کل : 1.15ميليارد

2 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 1.2ميليارد

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, دو نبش شمالی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه خیابان امام خمینی

قیمت کل : 1.5ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, غربی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top