جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 40ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه پنجم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه زعفرانیه

رهن : 160ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه هشتم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 40ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه پنجم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه زعفرانیه

رهن : 160ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه هشتم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ائل گلی

قیمت کل : 3.948ميليارد

3 خواب 282متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ائل گلی

قیمت کل : 3.948ميليارد

3 خواب 282متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه منصور

قیمت کل : 660ميليون

3 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه منصور

قیمت کل : 660ميليون

3 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 250ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه کل, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 250ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه کل, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top