جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه چایکنار

قیمت کل : 750ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 950ميليون

3 خواب 143متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 950ميليون

3 خواب 143متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه تقاطع پاستور جدید

قیمت کل : 760ميليون

15 خواب 139متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه پنجم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه تقاطع پاستور جدید

قیمت کل : 760ميليون

15 خواب 139متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه پنجم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ولیعصر جنوبی

قیمت کل : 1.05ميليارد

3 خواب 161متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه هفتم, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ولیعصر جنوبی

قیمت کل : 1.05ميليارد

3 خواب 161متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه هفتم, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه خیابان فدک

قیمت کل : 6ميليارد

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه کل, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه خیابان فدک

قیمت کل : 6ميليارد

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه کل, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ویلاشهر

رهن : 15ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top