جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه تربیت

قیمت کل : 6

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ولیعصر

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهارم, شمالی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 1

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, شمالی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه 17 شهریور

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, شمالی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 7

2 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه گلباد

قیمت کل : 4

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, سه نبش, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه میدان قطب

قیمت کل : 6

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , شرقی غربی دو کله, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ماندانا

رهن : 5 اجاره : 6

3 خواب 2 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 1 اجاره : 5

3 خواب 2 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه کوی ماندانا

رهن : 5 اجاره : 6

3 خواب 2 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه زیرزمین, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top