جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ائلگلی

قیمت کل : 1.525ميليارد

2 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه چهارراه ابرسان

قیمت کل : 1.284ميليارد

4 خواب 107متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ابرسان

قیمت کل : 890ميليون

2 خواب 89متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه ششم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه آبرسان

قیمت کل : 1.1ميليارد

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه حافظ

قیمت کل : 572ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, جنوبی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه خیام

رهن : 30ميليون اجاره : 1.7ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه خیام

رهن : 40ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چهارراه ابرسان

رهن : 30ميليون اجاره : 3.2ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه مارالان

رهن : 50ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ارک جدید

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه سوم, شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top