جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه باغمیشه

قیمت کل : 480ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, شمالی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه باغمیشه

قیمت کل : 480ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, شمالی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه دامپزشکی

قیمت کل : 760ميليون

2 خواب 138متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه دامپزشکی

قیمت کل : 760ميليون

2 خواب 138متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ولیعصر

قیمت کل : 43.5ميليارد

3 خواب 237متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ولیعصر

قیمت کل : 43.5ميليارد

3 خواب 237متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 160ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه فرشته شمالی

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 143متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه ششم, شمالی جنوبی دو کله, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه فرشته شمالی

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 143متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه ششم, شمالی جنوبی دو کله, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ویلاشهر

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top