جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر موی استانداری

رهن : 210ميليون اجاره : 250تومان

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه لیدای قدیم

رهن : 290ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شریعتی جنوبی

رهن : 100ميليون اجاره : 1.2ميليون

4 خواب 70متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 2سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چایکنار

رهن : 120ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه آزادی

قیمت کل : 1.2ميليارد

2 خواب 114متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه پنجم, جنوبی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه شهید جدیری

قیمت کل : 1.08ميليارد

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, جنوبی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه رضانژاد شمالی

قیمت کل : 1.44ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه باغمیشه

قیمت کل : 1.39ميليارد

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, جنوبی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه توانیر شمالی

قیمت کل : 1.71ميليارد

3 خواب 149متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه شهید جدیری

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 800متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, جنوبی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top