جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه گلکار

رهن : 120ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شاهگلی

رهن : 260ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه تپلی باغ

رهن : 150ميليون اجاره : 150تومان

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 330ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه 13 آبان

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, دو نبش جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر موی استانداری

رهن : 210ميليون اجاره : 250تومان

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه لیدای قدیم

رهن : 290ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شریعتی جنوبی

رهن : 100ميليون اجاره : 1.2ميليون

4 خواب 70متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 2سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چایکنار

رهن : 120ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه آزادی

قیمت کل : 1.2ميليارد

2 خواب 114متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه پنجم, جنوبی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top