جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه بارون اواک

قیمت کل : 330ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه کوی دانشگاه

قیمت کل : 340ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه کوی دانشگاه

قیمت کل : 340ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 150ميليون

2 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 150ميليون

2 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه باغمیشه

رهن : 90ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه باغمیشه

رهن : 90ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ابوریحان

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ابوریحان

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه چایکنار

قیمت کل : 750ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top