جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه سیدلر

قیمت کل : 440ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه زیرزمین, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آزادی

رهن : 70ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه کل, شمالی جنوبی دو کله, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاستور جدید

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 125ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه مارالان

رهن : 80ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه گلباد

رهن : 120ميليون اجاره : 4.5ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاستور جدید

رهن : 70ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 820ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 1.6ميليارد

3 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه کل, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه هفده شهریور قدیم

قیمت کل : 1.4ميليارد

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه پنجم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top