جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه تپلی باغ

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ارتش

رهن : 50ميليون اجاره : 1ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه منصور

رهن : 35ميليون اجاره : 950تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه منصور

رهن : 40ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه منصور

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه بلوار 29 بهمن

رهن : 30ميليون اجاره : 4.5ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شهناز

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top