جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه پنجم, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شریعتی

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

5 خواب 230متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

23متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاستور جدید

رهن : 30ميليون اجاره : 5.5ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

23متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاستور جدید

رهن : 30ميليون اجاره : 5.5ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه منصور

رهن : 40ميليون اجاره : 3.3ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه منصور

رهن : 40ميليون اجاره : 3.3ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شریعتی شمالی

رهن : 30ميليون اجاره : 22ميليون

500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه کل, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شریعتی شمالی

رهن : 30ميليون اجاره : 22ميليون

500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه کل, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top