جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه اوتوبان کسائی

رهن : 30ميليون اجاره : 15ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه دارائی

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاستور قدیم

رهن : 45ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شاهگلی

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه اندیشه

رهن : 30ميليون اجاره : 4.5ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه اندیشه

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ائلگلی

رهن : 50ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, شمالی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جاده تهران

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شهرک صنعتی اهر

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه اهر

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , سند قراردادي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top