جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه خیام

رهن : 40ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چهارراه ابرسان

رهن : 30ميليون اجاره : 3.2ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه مارالان

رهن : 50ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چهارراه فدک

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شریعتی جنوبی

رهن : 30ميليون اجاره : 4.7ميليون

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاستور جدید

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شهناز

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جاده ائلگلی

رهن : 45ميليون اجاره : 4.5ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 2سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاستور جدید اول

رهن : 30ميليون اجاره : 2.25ميليون

21متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه کوی پزشکان

رهن : 50ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top