جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ارتش جنوبی

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 185متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ارتش جنوبی

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 185متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه نبش آبرسان

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ویلا شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 3سال , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ویلا شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 3سال , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه نرسیده به چهارراه مارالان

رهن : 30ميليون اجاره : 4.5ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه دمشقیه شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه نرسیده به چهارراه مارالان

رهن : 30ميليون اجاره : 4.5ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه دمشقیه شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاستور جدید

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top