جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ائلگلی

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سه نبش, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چهارراه آبرسان

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 13سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه مارالان

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه رجایی شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چهارراه آبرسان

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 13سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چایکنار

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه پنجم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دهم, سه نبش, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top