جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه کوچه باغ

رهن : 35ميليون اجاره : 2.6ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ابرسان

رهن : 40ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چهارراه منصور

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

24متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , طبقه +زیر زمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شهناز

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

65متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ازادی

رهن : 40ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 233متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاستور جدید

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چایکنار

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

1 خواب 120متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 1سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چایکنار

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

160متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 1سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه خیام

رهن : 30ميليون اجاره : 1.7ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه خیام

رهن : 40ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top