جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چایکنار

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

100متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 40ميليون اجاره : 1تومان

15متر متر مربع

سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه اشرفی لاله

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

55متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

55متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پرواز

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

60متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه 17 شهریور جدید

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5تومان

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 7سال , شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه باغمیشه

رهن : 30ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه یاغچیان

رهن : 35ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه خیابان آزادی

رهن : 50ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه قونقا

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

130متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top