جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه پنجم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه پنجم, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شریعتی

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

5 خواب 230متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شریعتی

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

5 خواب 230متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

23متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاستور جدید

رهن : 30ميليون اجاره : 5.5ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

23متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاستور جدید

رهن : 30ميليون اجاره : 5.5ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شریعتی شمالی

رهن : 30ميليون اجاره : 22ميليون

500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه کل, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top