جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شریعتی جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چهارراه منصور

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

26متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آزادی

رهن : 40ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آبرسان

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 25سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شاهگلی

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ارتش

رهن : 50ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پشت مصلی

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه بالاتر از فلکه یاغچیان

رهن : 30ميليون اجاره : 6.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 16سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه هفده شهریور

رهن : 40ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آبرسان

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 91متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top