جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه نرسیده به آخر پاستور قدیم

رهن : 35ميليون اجاره : 4.5ميليون

140متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه نرسیده به آخر پاستور قدیم

رهن : 35ميليون اجاره : 4.5ميليون

140متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 35ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 30ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 10سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 35ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 30ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 10سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه تقاطع شریعتی جنوبی و پاستور جدید

رهن : 40ميليون اجاره : 2.9ميليون

3 خواب 132متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه اول کلانتر کوچه

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه تقاطع شریعتی جنوبی و پاستور جدید

رهن : 40ميليون اجاره : 2.9ميليون

3 خواب 132متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه اول کلانتر کوچه

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top