جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آبرسان

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه قره باغی ها

رهن : 40ميليون اجاره : 2.1ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاستور جدید

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 1سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه گلگشت

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 40ميليون اجاره : 9ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه باغچه بان

رهن : 50ميليون اجاره : 2.3ميليون

3 خواب 167متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جاده الگلی

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ارتش جنوبی

رهن : 40ميليون اجاره : 3.5ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه طالقانی

رهن : 30ميليون اجاره : 7ميليون

5 خواب 335متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه کل, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه نصف راه

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 66متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه هفتم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top