جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه اول ویلا شهر

رهن : 40ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه چهارم, شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه اول ویلا شهر

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه پنجم, شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه اول ویلا شهر

رهن : 40ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه چهارم, شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آبرسان

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

240متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آبرسان

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

240متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ابوریحان

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه کل, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ابوریحان

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه کل, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه میدان ابوریحان

رهن : 30ميليون اجاره : 8ميليون

1 خواب 145متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه مجتمع تجاری

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

97متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه کوی ولیعصر

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

5 خواب 170متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه ششم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top