جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاستور

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 8سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,مشارکت در ساخت در تبریز منطقه شاهگلی

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه فرشته جنوبی

رهن : 40ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه منصور

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه اول آبرسان

رهن : 40ميليون اجاره : 3.8ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آبرسان

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه قره باغی ها

رهن : 40ميليون اجاره : 2.1ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاستور جدید

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 1سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه گلگشت

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 40ميليون اجاره : 9ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top