جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه 17 شهریور جدید

رهن : 40ميليون اجاره : 7ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه اول, شرقی غربی دو کله, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه مارالان

رهن : 45ميليون اجاره : 1.8ميليون

100متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 45ميليون اجاره : 100تومان

15متر متر مربع

سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه راسته کوچه

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

43متر متر مربع

سن بنا 25سال , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه بیلانکوه

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شهناز

رهن : 45ميليون اجاره : 1.5ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه میدان قطب

رهن : 40ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه فرشته جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شاهگلی

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

200متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top