جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاستور جدید

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه کلانترکوچه

رهن : 40ميليون اجاره : 4.2ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه بالاتر از فلکه بلوار سلیمان

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه هفده شهریور

رهن : 30ميليون اجاره : 2.9ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه توانیر شمالی

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جدیری جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 1.6ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, دو نبش جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه باغشمال جدید

رهن : 45ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 35ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه منصور

رهن : 45ميليون اجاره : 2.2ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top