جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 6 مسرور

قیمت کل : 8ميليارد

4 خواب 320متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 300ميليون

4 خواب 175متر متر مربع

سن بنا 15سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ساحلی غربی

4 خواب 240متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 1.4ميليارد

4 خواب

سن بنا 30سال , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 2ميليارد

4 خواب 217متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه تک واحدی, سه نبش, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 2.45ميليارد

4 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بر خ ساحلی غربی

قیمت کل : 3ميليارد

4 خواب 235متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 3.2ميليارد

4 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , درب از حیاط, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

قیمت کل : 11.1ميليارد

4 خواب 370متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند اوقافي تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 2.535ميليارد

4 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top