جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

4 خواب

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مرداویج6

قیمت کل : 2.58ميليارد

4 خواب 235متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ناژوان

قیمت کل : 3.25ميليارد

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مرداویچ6

قیمت کل : 5.94ميليارد

4 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, درب از ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اصفهان

قیمت کل : 11.5ميليارد

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 750ميليون

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.3ميليارد

4 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه هشتم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.32ميليارد

4 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه هشتم, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.32ميليارد

4 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه هشتم, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.4ميليارد

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top