جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 1.7ميليارد

4 خواب 254متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 1.35ميليون

4 خواب

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه روپیلوت جهت فروش در بجنورد

قیمت کل : 600ميليون

4 خواب 325متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت معاوضه در شیراز منطقه سیاحتگر

قیمت کل : کارشناسي

4 خواب 167متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 12.5ميليارد

4 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 11.1ميليارد

4 خواب 370متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سیاحتگر

قیمت کل : 650ميليون

4 خواب

سن بنا 20سال , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 600ميليون

4 خواب 160متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

4 خواب 206متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 66ميليون اجاره : 6.5ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top