جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 25ميليون اجاره : 3.5ميليون

4 خواب 160متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , طبقه نخست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ابولکلام

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 310ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 200ميليون اجاره : 10ميليون

4 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , دو نبش جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

4 خواب 380متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو بر, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 5.5ميليارد

4 خواب 290متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 4

قیمت کل : 5.76ميليارد

4 خواب 360متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 12ميليارد

4 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

قیمت کل : 11ميليارد

4 خواب 370متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top