جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر والفجر - خ شهید امیری

قیمت کل : 680ميليون

4 خواب 283متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر خ صفایی شمالی

قیمت کل : 600ميليون

4 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما آجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه امیر کبیر - شبان

قیمت کل : 750ميليون

4 خواب 275متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 700ميليون

4 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دو طبقه نیم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 360ميليون

4 خواب 136متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول و زیرزمین, درب از حیاط, نما آجر تراش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 600ميليون

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 709ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 650ميليون

4 خواب 251متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 650ميليون

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 650ميليون

4 خواب 320متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما ندارد, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top