جستجوی ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 2.5ميليارد

4 خواب 280متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 3ميليارد

4 خواب 257متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه دوم, دوبر, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه ادبیات

قیمت کل : 1.15ميليارد

4 خواب 122متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فرصت شیرازی

قیمت کل : 800ميليون

4 خواب 180متر متر مربع

سن بنا 25سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 450ميليون

4 خواب 95متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرصت شیرازی

قیمت کل : 600ميليون

4 خواب 152متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه مطهری جنوبی

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

4 خواب 180متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1ميليون

4 خواب 275متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top