جستجوی ملک

اموزشگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 20ميليون اجاره : 2تومان

4 خواب 200متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

طبقه 2 منزل جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 30ميليون اجاره : 2.9ميليون

4 خواب 305متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

4 خواب 235متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه نیم طبقه, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 200ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 15ميليون اجاره : 2.5ميليون

4 خواب 350متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باسکول نادر

رهن : 15ميليون اجاره : 1.8ميليون

4 خواب 175متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 15ميليون اجاره : 1.8ميليون

4 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 130ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top