جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 990ميليون

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه 8طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 2.475ميليارد

4 خواب 330متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی - جنوبی, نما سنگ و چوب, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.25ميليارد

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 990ميليون

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه 8طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1ميليارد رهن : 40ميليون اجاره : 2ميليون

4 خواب 235متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه نیایش

قیمت کل : 1ميليارد رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.548ميليارد

4 خواب 258متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه 9طبقه, شمالی - جنوبی, نما سنگ و آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : 800ميليون

4 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.25ميليارد

4 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 3.217ميليارد

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top