جستجوی ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه کامرانیه

قیمت کل : 5.7ميليارد

4 خواب 450متر متر مربع

سن بنا نوساز , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بر بلوار چمران

قیمت کل : 4ميليارد

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه نخست, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 140ميليون اجاره : 3ميليون

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه.ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 100ميليون اجاره : 5تومان

4 خواب 255متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 3.2ميليارد

4 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.1ميليارد

4 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه هفتم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.1ميليارد

4 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه هفتم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 450ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 450ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 490ميليون

4 خواب 196متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه 6طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top