جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر-براصلی

قیمت کل : 630ميليون

4 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 633ميليون

4 خواب 192متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی - باغ حوض

قیمت کل : 650ميليون

4 خواب 212متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, نما سنگ, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 650ميليون

4 خواب 251متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 650ميليون

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 650ميليون

4 خواب 320متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما ندارد, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر - خ صفایی

قیمت کل : 650ميليون

4 خواب 320متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی-پشت پادگان

قیمت کل : 650ميليون

4 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران -کمیل

قیمت کل : 650ميليون

4 خواب 171متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران خ آقایی

قیمت کل : 650ميليون

4 خواب 221متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top