جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 972ميليون

4 خواب 243متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شرقی - غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 874ميليون

4 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 509ميليون

4 خواب 196متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 509ميليون

4 خواب 196متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه پنجم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سفیر

قیمت کل : 460ميليون

4 خواب 185متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 785ميليون

4 خواب 196متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 300ميليون

4 خواب 400متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 4.725ميليارد

4 خواب 350متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 509ميليون

4 خواب 196متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top