خانه جهت فروش در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

قیمت کل : 700ميليون

4 خواب 280متر متر مربع

سن بنا 20سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 833ميليون

4 خواب 225متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1ميليارد

4 خواب 272متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 2.34ميليارد

4 خواب 390متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 792ميليون

4 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه خ ارم

قیمت کل : 1.152ميليارد

4 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 65ميليون اجاره : 2.4ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه طبقه منزل, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 690ميليون

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 600ميليون

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما آجر تراش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 390ميليون

4 خواب 150متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما آجر تراش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top