جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 916ميليون

4 خواب 213متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه هنگ کوجه جنب عکسباران

قیمت کل : 572ميليون

4 خواب 197متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه بلوار بعثت

رهن : 60ميليون

4 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 830ميليون

4 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, نما آجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه گلچین غربی

قیمت کل : 680ميليون

4 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, نما آجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی - شبان

قیمت کل : 1.05ميليارد

4 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوطبقه, دو بر, نما آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی - باغ حوض

قیمت کل : 700ميليون

4 خواب 212متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر - خ صفایی شمالی

قیمت کل : 600ميليون

4 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما آجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فلکه هنگ

قیمت کل : 380ميليون

4 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 1.96ميليارد

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top