جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مطهری یکم

قیمت کل : 2.05ميليارد

4 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه غربی, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مرداویچ6

قیمت کل : 2.1ميليارد

4 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, درب از ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه ملاصدرا6

قیمت کل : 2.12ميليارد

4 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ناژوان

قیمت کل : 2.125ميليارد

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه اپادانا6

قیمت کل : 2.16ميليارد

4 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه موحدیان3

قیمت کل : 2.16ميليارد

4 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه فارابی6

قیمت کل : 2.18ميليارد

4 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مهراباد4

قیمت کل : 2.2ميليارد

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه رسالت 6

قیمت کل : 2.2ميليارد

4 خواب 215متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مهراباد4

قیمت کل : 2.25ميليارد

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top