جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مهراباد4

قیمت کل : 1.4ميليارد

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مهر4

قیمت کل : 1.4ميليارد

4 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه اپادانا6

قیمت کل : 1.4ميليارد

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه شهدای خواجو3

قیمت کل : 1.4ميليارد

4 خواب 187متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 2طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه هشت بهشت غربی3

قیمت کل : 1.4ميليارد

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , دو نبش درب حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق سوم4

قیمت کل : 1.38ميليارد

4 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دهم, سه نبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه اپادانا6

قیمت کل : 1.45ميليارد

4 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه عسگریه 10

قیمت کل : 1.45ميليارد

4 خواب 290متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه حمزه4

قیمت کل : 1.5ميليارد

4 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه سپهسالار6

قیمت کل : 1.5ميليارد

4 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top