جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 3.8ميليون

4 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 60ميليون اجاره : 2.5تومان

4 خواب 400متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

اجاره : 2.2ميليون

4 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 200ميليون

4 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جهاد سازندگی

رهن : 30ميليون اجاره : 3تومان

4 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 165ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 20ميليون اجاره : 2.2ميليون

4 خواب 160متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : کارشناسي

4 خواب 81متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خونه ویلایی جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : کارشناسي رهن : 450ميليون

4 خواب 640متر متر مربع

سن بنا 25سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 150ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه پنج طبقه, نما 3سانتی, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top