جستجوی ملک

ارایشگاه زنانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

4 خواب 157متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

4 خواب 290متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سه نبش, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,مشارکت در ساخت در شیراز منطقه فلکه گاز

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه سروناز

قیمت کل : 1.596ميليارد رهن : 300ميليون اجاره : 2ميليون

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نخست, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 1.596ميليارد

4 خواب 228متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 1.6ميليارد

4 خواب 228متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 1.6ميليارد

4 خواب 228متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.28ميليارد

4 خواب 215متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 1.4ميليارد

4 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 1.4ميليارد

4 خواب 350متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه سوم, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top