جستجوی ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 400ميليون

4 خواب

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر - سجادیه سیمان

قیمت کل : 400ميليون

4 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما آجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مطب جهت فروش در شیراز منطقه باسکول نادر

قیمت کل : 400ميليون

4 خواب 123متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران-چوگان

قیمت کل : 400ميليون

4 خواب 154متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 315ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه باسکول نادر

قیمت کل : 320ميليون

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 450ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سیاحتگر

قیمت کل : 450ميليون

4 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه دوطبقه, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سیاحتگر

قیمت کل : 460ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگاد-صنعتگر

قیمت کل : 484ميليون

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top