جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 816ميليون

4 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, تک واحدی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 816ميليون

4 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 1.225ميليارد

4 خواب 245متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 5.5ميليارد

4 خواب

سن بنا 20سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

قیمت کل : 1.9ميليون

4 خواب 265متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه سجاد

قیمت کل : 780ميليون

4 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 150ميليون اجاره : 5ميليون

4 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ریاستی دوم

قیمت کل : 580ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

سن بنا 10سال , سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 100ميليون اجاره : 6.5ميليون

4 خواب 350متر متر مربع

سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در مشهد منطقه فردوسی

قیمت کل : 1.07ميليارد

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه بازسازی, جنوبی, نما سفال, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top