آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - فرمانیه

قیمت کل : 4.4ميليارد

4 خواب 275متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه سایر, شرقی,غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - شهرک غرب

رهن : 200ميليون اجاره : 10ميليون

4 خواب 340متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 37سال , طبقه همکف, شمالی, نما آجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,رهن در تهران منطقه 2 - سعادت آباد

قیمت کل : 3ميليارد

4 خواب 330متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 5 - اشرفی اصفهانی

قیمت کل : 2.8ميليارد

4 خواب 330متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 100سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - اقدسیه

قیمت کل : 6.154ميليارد

4 خواب 362متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 2سال , طبقه هفتم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 5 - آیت الله کاشانی

قیمت کل : 2.4ميليارد

4 خواب 136متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - بلوار فردوس

قیمت کل : 1.35ميليارد

4 خواب 180متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه واحدها, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - اقدسیه

4 خواب 270متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 5سال , طبقه واحدها, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 6 - کریمخان

4 خواب 124متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - فرمانیه

4 خواب 730متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top