جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مهراباد4

قیمت کل : 5.25ميليارد

4 خواب 375متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه لاله4

قیمت کل : 1ميليارد

4 خواب 255متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه پنجم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ابشار6

قیمت کل : 2.25ميليارد

4 خواب 265متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه حکیم شفایی10

قیمت کل : 6.6ميليارد

4 خواب 1100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه حکیم شفایی10

قیمت کل : 1.32ميليارد

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه عسگریه10

قیمت کل : 7.26ميليارد

4 خواب 1320متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه عسگریه10

قیمت کل : 1.21ميليارد

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مهراباد4

قیمت کل : 1.6ميليون

4 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مهراباد4

قیمت کل : 1.4ميليارد

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه ملاصدرا6

قیمت کل : 2.12ميليارد

4 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top