جستجوی ملک

ویلایی جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 130ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 130ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 120ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 200ميليون اجاره : 3.5ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 100ميليون اجاره : 1.5ميليون

4 خواب 316متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 450ميليون

4 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 60ميليون اجاره : 4.5ميليون

4 خواب 134متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 7سال , طبقه سوم, دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 900ميليون

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 870ميليون

4 خواب 214متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top