جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 950ميليون

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 12سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 450ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.573ميليارد

4 خواب 360متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 3.9ميليون

4 خواب 600متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 1ميليارد

4 خواب 305متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, دو بر, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه دروازه قرآن

قیمت کل : 937ميليون

4 خواب 218متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه اول و دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی چهارراه هوابرد

قیمت کل : 3ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

4 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

قیمت کل : 700ميليون

4 خواب 280متر متر مربع

سن بنا 20سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 833ميليون

4 خواب 225متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1ميليارد

4 خواب 272متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top