جستجوی ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سیاحتگر

قیمت کل : 890ميليون

4 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 250ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 5

قیمت کل : 4.78ميليارد

4 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه کرانه

4 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه بیستم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

4 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

4 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش,معاوضه در کیش منطقه شهرک گارگاهی

4 خواب

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 600تومان

4 خواب 160متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد3

قیمت کل : 1.98ميليارد

4 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در کیش منطقه اف 2

قیمت کل : 2ميليارد

4 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top