جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران -کمیل

قیمت کل : 650ميليون

4 خواب 171متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران خ آقایی

قیمت کل : 650ميليون

4 خواب 221متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 651ميليون

4 خواب 181متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 660ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر - خ پرستو

قیمت کل : 590ميليون

4 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, نما آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر خ صفایی شمالی

قیمت کل : 600ميليون

4 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما آجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 600ميليون

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر شهرک امیر کبیر

قیمت کل : 600ميليون

4 خواب 333متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 600ميليون

4 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه طبقه منزل, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه گلچین غربی

قیمت کل : 600ميليون

4 خواب 227متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, نما آجر تراش, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top