جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد گلدشت

قیمت کل : 735ميليون

4 خواب 245متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 550ميليون

4 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 2.035ميليارد

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سیاحتگر

قیمت کل : 360ميليون

4 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه نیم, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سراج

قیمت کل : 600ميليون

4 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, نما ندارد, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 6ميليارد

4 خواب 360متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فلکه هنگ

قیمت کل : 416ميليون

4 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زاگرس

قیمت کل : 620ميليون

4 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , سیستم نقشه دو طبقه+سوئیت, درب از ساختمان, نما آجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد

قیمت کل : 650ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, نما آجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

قیمت کل : 600ميليون

4 خواب 330متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top