جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ابیاری

قیمت کل : 2.1ميليارد

4 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 2.65ميليارد

4 خواب

سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران آقایی

قیمت کل : 2.8ميليارد

4 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه نارون

قیمت کل : 3.5ميليارد

4 خواب 225متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 3.5ميليارد

4 خواب 235متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 12.9ميليارد

4 خواب 430متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه همکف, سیستم نقشه تک واحدی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

مسکونی قدیمی قابل سکونت جهت فروش در شهرضا منطقه خیابان 40متری کوچه ندامتگاه

قیمت کل : 550ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شهرضا منطقه خیابان 40متری کوچه مسجد امام حسین کوچه توحید

قیمت کل : 1.1ميليارد

4 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, دو ممر, سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در منطقه شهرضا

قیمت کل : 280ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, نما ندارد, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در منطقه شهرضا

قیمت کل : 295ميليون

4 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top