جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه 1 - الهیه

رهن : 1.5ميليارد

4 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه جهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - ونک

4 خواب 230متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 25سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - پاسداران

رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

4 خواب 310متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 40سال , طبقه اول, جنوبی, نما آجر سه سانت, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 6 - یوسف آباد

4 خواب 350متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 6سال , طبقه پنجم, شمالی,جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 6 - یوسف آباد

قیمت کل : 1.9ميليارد

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 6سال , طبقه پنجم, شمالی,جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - زعفرانیه

قیمت کل : 4.318ميليارد

4 خواب 254متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, جنوبی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 6 - توانیر

قیمت کل : 1.515ميليارد

4 خواب 202متر متر مربع

سن بنا 100سال , طبقه چهارم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - آیت الله کاشانی

قیمت کل : 2.2525ميليارد

4 خواب 265متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 6 - توانیر

قیمت کل : 1.544ميليارد

4 خواب 193متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 15سال , طبقه پنچم, شمالی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 1 - میدان نوبنیاد

رهن : 350ميليون

4 خواب 170متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, نما سیمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top