جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بربلوار نیایش

رهن : 400ميليون اجاره : 42ميليون

4 خواب 230متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه نخست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 1.2ميليارد

4 خواب 325متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه سوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه خاکشناسی

قیمت کل : 5.425ميليون

4 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 6

قیمت کل : 5.28ميليارد

4 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه پنجم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 4

قیمت کل : 2.86ميليارد

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 350ميليون

4 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 300ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه تک واحدی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ساحلی غربی

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

4 خواب 370متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 100ميليون اجاره : 6ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از حیاط, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 100ميليون اجاره : 6ميليون

4 خواب

سن بنا 30سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top