دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 5 - آیت الله کاشانی

قیمت کل : 2.4ميليارد

4 خواب 136متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - بلوار فردوس

قیمت کل : 1.35ميليارد

4 خواب 180متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه واحدها, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - اقدسیه

4 خواب 270متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 5سال , طبقه واحدها, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 6 - کریمخان

4 خواب 124متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - فرمانیه

4 خواب 730متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - فرمانیه

4 خواب 225متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 1.5ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 450ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 750ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 834ميليون

4 خواب 309متر متر مربع

سن بنا 30سال , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top