جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق4

قیمت کل : 1.7ميليارد

4 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

قیمت کل : 1.71ميليارد

4 خواب 285متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم 4

قیمت کل : 1.75ميليارد

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مرداویج6

قیمت کل : 1.75ميليارد

4 خواب 235متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 1طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 1.8ميليارد

4 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه شریعتی5

قیمت کل : 1.838ميليارد

4 خواب 245متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه عمار6

قیمت کل : 1.935ميليارد

4 خواب 215متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه وحید 5

قیمت کل : 1.95ميليارد

4 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مطهری یکم

قیمت کل : 1.98ميليارد

4 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 2طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

قیمت کل : 2ميليارد

4 خواب 580متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 40سال , جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top