جستجوی ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی شمال

قیمت کل : 330ميليون

4 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه دوبلکس, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر - سروش شرقی

قیمت کل : 800ميليون

4 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر - بلوار مهدیه

قیمت کل : 800ميليون

4 خواب 326متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, نما آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 570ميليون

4 خواب 330متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , سیستم نقشه دو طبقه نیم, درب از حیاط, نما آجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر - سجادیه سیمان

قیمت کل : 400ميليون

4 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما آجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 575ميليون

4 خواب 187متر متر مربع

کاربری تجاری و صنعتی, سن بنا , سیستم نقشه یک طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر بلوار میثم

قیمت کل : 800ميليون

4 خواب 360متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه دو طبقه+سوئیت, درب از ساختمان, نما آجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر - خ پرستو

قیمت کل : 590ميليون

4 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, نما آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر بلوار مهدیه

قیمت کل : 430ميليون

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر - خ صفایی

قیمت کل : 650ميليون

4 خواب 320متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top