آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه 3 - جلفا

رهن : 160ميليون

4 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه 2/3, شمالی, نما آجر, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - پاسداران

رهن : 350ميليون

4 خواب 170متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 15سال , طبقه دوم, شمالی,جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - فرشته

قیمت کل : 5.5ميليارد

4 خواب 335متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - جردن آفریقا

قیمت کل : 1.95ميليارد

4 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - جردن آفریقا

قیمت کل : 1.89ميليارد

4 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 7 - عباس آبادبهشتی

قیمت کل : 1.5ميليارد

4 خواب 125متر متر مربع

کاربری سند اداری, سن بنا 10سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ و شیشه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7 - سهروردی

قیمت کل : 750ميليون

4 خواب 205متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 100سال , طبقه جهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

باغچه جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : کارشناسي

4 خواب 230متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار شاهد

قیمت کل : 1.6ميليارد

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی-جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 630ميليون

4 خواب 140متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top