جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ساحلی غربی

قیمت کل : 5.22ميليارد

4 خواب 360متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 6.65ميليارد

4 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 12ميليارد

4 خواب 265متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 32ميليارد

4 خواب 1030متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 55ميليارد

4 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

قیمت کل : 15.75ميليارد

4 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 8.4ميليارد

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه میرزا کوچک خان

قیمت کل : 8.75ميليارد

4 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه میرزا کوچک خان

قیمت کل : 9.25ميليارد

4 خواب 370متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه میرزا کوچک خان

قیمت کل : 4.75ميليارد

4 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top