جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 651ميليون

4 خواب 181متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 750ميليون

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه ششم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 760ميليون

4 خواب 245متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 710ميليون رهن : 140ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه ششم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 150ميليون

4 خواب 400متر متر مربع

سن بنا 20سال , ...

جزئیات ملک

خانه ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 55ميليون اجاره : 4.5ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 250ميليون

4 خواب 310متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 20ميليون اجاره : 1.35ميليون

4 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top