جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 390ميليون

4 خواب 150متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما آجر تراش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

قیمت کل : 290ميليون

4 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 800ميليون

4 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ایمان شمالی صاحب الامر

قیمت کل : 640ميليون

4 خواب 160متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 700ميليون

4 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه یک طبقه, دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 680ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, نما آجر تراش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه آبیاری

قیمت کل : 800ميليون

4 خواب 170متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 437ميليون

4 خواب 125متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بالاتر از فلکه قصرالدشت

قیمت کل : 950ميليون

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه مطهری

قیمت کل : 1.35ميليارد

4 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top