جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

4 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 105ميليون

4 خواب 185متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 2.6ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

4 خواب 340متر متر مربع

سن بنا 30سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 350ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دهم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 420ميليون

4 خواب 270متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

4 خواب 320متر متر مربع

سن بنا 20سال , ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 400ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مشیر غربی

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

4 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 40ميليون اجاره : 1.3ميليون

4 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top