خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 709ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قدوسی

قیمت کل : 1ميليارد

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 1ميليارد

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پارمونت

قیمت کل : 1ميليارد

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 740ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 480ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه همکف, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فلکه قصردشت خ ایمانی شمالی

قیمت کل : 320ميليون

4 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 900ميليون

4 خواب 320متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, نما سنگ و آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فلکه سنگی

قیمت کل : 800ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 650ميليون

4 خواب 251متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top