جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 1.62ميليارد

4 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, دو نبش شمالی, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه شیخ کلینی6

قیمت کل : 17.38ميليارد

4 خواب 1580متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملاصدرا6

قیمت کل : 3ميليارد

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مهراباد4

قیمت کل : 2.25ميليارد

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه لاله4

قیمت کل : 4.8ميليارد

4 خواب 860متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , غرب از کوچه, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم 4

قیمت کل : 1.75ميليارد

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه اراسنه4

قیمت کل : 1.17ميليارد

4 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 13.8ميليارد

4 خواب 3000متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه عمار6

قیمت کل : 1.935ميليارد

4 خواب 215متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه شیخ کلینی6

قیمت کل : 2.75ميليارد

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top