جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 600ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 2.7ميليارد

4 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 2.7ميليارد

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه دربست 2طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 2.7ميليارد

4 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 950ميليون

4 خواب 168متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 792ميليون

4 خواب 290متر متر مربع

سن بنا نوساز , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلدشت حافظ

قیمت کل : 700ميليون

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلدشت حافظ

قیمت کل : 740ميليون

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند ازاد, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

قیمت کل : 744ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 6ميليون

4 خواب 170متر متر مربع

سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه اردیبهشت

قیمت کل : 800ميليون

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top