جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 700ميليون

4 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دو طبقه نیم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

قیمت کل : 500ميليون

4 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 1.7ميليارد

4 خواب 285متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ولیعصر قصرالدشت

قیمت کل : 790ميليون

4 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , سیستم نقشه دوطبقه, نما آجر تراش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چهارراه باهنر

قیمت کل : 520ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما سنگ و سرامیک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ابریشمی

قیمت کل : 999ميليون

4 خواب 222متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قدمگاه

قیمت کل : 550ميليون

4 خواب 256متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 620ميليون

4 خواب 330متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما آجر تراش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 1.1ميليارد

4 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه دوطبقه, نما آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 600ميليون

4 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top