جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

4 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 2.09ميليارد

4 خواب 380متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه 4طبقه, شرقی - غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 850ميليون

4 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی - باغ حوض

قیمت کل : 650ميليون رهن : 100ميليون اجاره : 600تومان

4 خواب 212متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, نما سنگ, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر خ صفایی شمالی

قیمت کل : 600ميليون

4 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما آجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران - آقایی

قیمت کل : 990ميليون

4 خواب 307متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران - جهان آرا

قیمت کل : 800ميليون

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما آجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 720ميليون

4 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, نما آجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران - آقایی

قیمت کل : 950ميليون

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, نما آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1.2ميليارد

4 خواب 320متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top