جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت رهن, در شهرجدید هشتگرد

قیمت کل : 70ميليون رهن : 15ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما آجر گری, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه دانشجو

قیمت کل : 384ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی - شرقی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 320ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 609ميليون

2 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 629ميليون

2 خواب 134متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 2.2ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 372ميليون رهن : 88ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 195ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 783ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

سن بنا 18سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top