جستجوی ملک

ویلایی جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا 18سال , طبقه اول, سیستم نقشه یک طبقه, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3

رهن : 180ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بندر‌انزلی منطقه ساحل قو

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه ارژانتین

رهن : 13.5ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در تهران منطقه 7

رهن : 110ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 26سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 8

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه A2

قیمت کل : 240ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه برج های پرشین

قیمت کل : 1.1ميليارد

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پانزدهم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در منطقه کوی مهندسان

رهن : 10ميليون اجاره : 2.6ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه نیم‌دوبلکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در منطقه برجهای پرشین

رهن : 250ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top