جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 600ميليارد

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 10ميليارد

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه 4طبقه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه میرزا کوچک خان

قیمت کل : 6ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 3.565ميليارد

2 خواب 155متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2.8ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 2.5ميليارد

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 1.963ميليارد

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط و ساختمان, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.716ميليارد

2 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.25ميليارد

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 940ميليون

2 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top