جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در کیش منطقه مرجان

قیمت کل : 2.552ميليارد

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, دیددریا, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه دانشگاه

2 خواب 114متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی شرقی

قیمت کل : 950ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 880ميليون

2 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 695ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 135ميليون

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 90ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top