جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3

رهن : 180ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بندر‌انزلی منطقه ساحل قو

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه ارژانتین

رهن : 13.5ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در تهران منطقه 7

رهن : 110ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 26سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 8

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرک غرب

رهن : 100ميليون اجاره : 6.5ميليون

2 خواب 101متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرک غرب

رهن : 70ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه خورشید واسعی بن بست ملک زاده

قیمت کل : 678ميليون اجاره : 678تومان

2 خواب 114متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه مترو فدک

قیمت کل : 1.0829ميليارد

2 خواب 91متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top