جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه کمربندی مدرس شهرک ناوک

قیمت کل : 109ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه شش طبقه, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در سیرجان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, نما رومی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 266ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه ششم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.48ميليارد

2 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 270ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت فروش در منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 280ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه همکف, دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه خرم

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 360ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 8طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 315ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top