جستجوی ملک

خانه جهت فروش,مشارکت در ساخت در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 10ميليارد

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت شرقی

قیمت کل : 4.2ميليارد

2 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چهارراه بنفشه

قیمت کل : 3.4ميليارد

2 خواب

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سفیرجنوبی

قیمت کل : 3.3ميليارد

2 خواب

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول و دوم, سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 2.55ميليارد

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سفیرشمالی

قیمت کل : 2.2ميليارد

2 خواب 173متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه ویلائی, دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 2.1ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 2.04ميليارد

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه ویلائی, دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سفیرجنوبی

قیمت کل : 2ميليارد

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 2ميليارد

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه دوبلکس, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top