جستجوی ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 3.74ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, سند مشاع, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه کوی دانشگاه

قیمت کل : 2.31ميليارد

2 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, شمالی جنوبی دو کله, نما رومی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 2.296ميليارد

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 2.296ميليارد

2 خواب 164متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2.25ميليارد

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 7طبقه, جنوبی, سند اداري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 2.25ميليارد

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه 3 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 2ميليارد

2 خواب 133متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط و ساختمان, نما آجرنما, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.8ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, نما سنگ, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 1.6ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, نما آجرنما, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 1.482ميليارد

2 خواب 136متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top