جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 1.05ميليون رهن : 100ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه میر مهنا

رهن : 60ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , روبه نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه صدف

رهن : 20ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 76متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, روبه نما, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه بر خیابان چمران

قیمت کل : 24ميليارد

2 خواب 800متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 10سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 18ميليارد رهن : 400ميليون اجاره : 35ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 5.27ميليارد

2 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلستان

قیمت کل : 5ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی تجاری, سن بنا 15سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دربست 2طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 4.84ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه زیر زمین, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 3.5ميليارد

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, دوکله, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top