جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 630ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شرقی - غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 660ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جبل الدراک

قیمت کل : 690ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, جنوبی غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, شمالی غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 828ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 138متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 870ميليون

2 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی شرقی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه میر مهنا

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 660ميليون

2 خواب

سن بنا , طبقه 3, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top