جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 270ميليون

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 59متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه زیر همکف, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 735ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 769ميليون

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه

قیمت کل : 780ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 860ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.12ميليارد

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 12سال , طبقه همکف, سیستم نقشه تک واحدی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top