جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : کارشناسي اجاره : کارشناسي

2 خواب

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 15ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 245ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 368ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 285ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن,فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 1.4ميليارد رهن : 300ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 336ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه پنجم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 455ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top