جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 1.7ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه هفتم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه هفتم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 85ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 25ميليون اجاره : 1.8ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 120ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 15ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 20ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

2 خواب 200متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top