جستجوی ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 324ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده (ملكي ), ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه 20متری لاله

قیمت کل : 335ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط, سند آماده (ملكي ), ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 20ميليون اجاره : 1.1ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 80ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چهارراه هوابرد

رهن : 30ميليون اجاره : 750تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چوگان

قیمت کل : 220ميليون

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده (ملكي ), ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 675ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 638ميليون

2 خواب 152متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 138متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه ششم, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top