جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 80ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 147متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 75ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 145ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خیابان جهاد سازندگی

رهن : 15ميليون اجاره : 1.6تومان

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 155ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 155ميليون

2 خواب 63متر متر مربع

سن بنا 14سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 11سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 175ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top