جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 590ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 680ميليون

2 خواب 136متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 680ميليون

2 خواب 136متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 680ميليون

2 خواب 136متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,مشارکت در ساخت در شیراز منطقه محمودیه

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , درب از حیاط و ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 784ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, نما آجر و چوب, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه نوری زاده

قیمت کل : 270ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه اعتمادی

قیمت کل : 270ميليون

2 خواب

سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 280ميليون

2 خواب 111متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه ششم, شرقی - غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پل باغ صفا

قیمت کل : 280ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top