آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 385ميليون

2 خواب 131متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 377ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 290ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهاردهم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 384ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, شمالی - جنوبی, نما سنگ و چوب, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 313ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, شمالی - جنوبی, نما سنگ و چوب, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه جمهوری

قیمت کل : 364ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه آقایی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

قیمت کل : 320ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 354ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ و آجر, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 288ميليون

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ و آجر, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top