جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه سفین

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, سند سند كشوري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه مجتمع های مسکونی

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 290ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 110ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک ولیعصر

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 231ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 82ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه 8طبقه, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 130ميليون

2 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگشهر

رهن : 120ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top