جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

رهن : 15ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه اول, دو نبش جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه 3طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه جی شیر4

قیمت کل : 1.7ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه لاله4

قیمت کل : 17.49ميليون

2 خواب 330متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 3طبقه جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه بهارستان

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, غربی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه رباط 8

قیمت کل : 160ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه چمران 11

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه نشاط3

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 68متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه هشت بهشت غربی3

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, شمالی شرقی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مدرس

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, دو نبش, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه شهید کشوری

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top