جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : کارشناسي اجاره : کارشناسي

2 خواب 141متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : کارشناسي رهن : 150ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 130ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 348ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 363ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دانشجو

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 150ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 333ميليون

2 خواب 111متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 20ميليون اجاره : 1.7ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار بعثت

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top