جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 348ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا 17سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلواردانشجو

قیمت کل : 392ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 285ميليون

2 خواب 106متر متر مربع

سن بنا 9سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 25ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 15ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 15ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک بهشتی

رهن : 30ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 20ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 185متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top