آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - شهران

قیمت کل : 364ميليون

2 خواب 91متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه 3 - پاسداران

رهن : 150ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه جهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - مرزداران

قیمت کل : 410ميليون

2 خواب 84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - مرزداران

قیمت کل : 468ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه زیرهمکف, جنوبی, نما سنگ و آجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - شهران

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه جهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 6 - جهان ارا

قیمت کل : 909.5ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه 1تا3, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 6 - جهان ارا

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - پل رومی

قیمت کل : 1.2936ميليارد

2 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - صادقیه

قیمت کل : 290.5ميليون

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه 2/4, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7 - بهارشیراز

قیمت کل : 295.8ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه سوم, جنوبی, نما آجر, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top