جستجوی ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 100ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوتار مدرس

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

2 خواب 1000متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 150ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 160ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 20ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 110ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه نخست, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 120ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 85ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه هفتم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 20ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top