جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 372ميليون رهن : 90ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ذوالانوار شرقی

قیمت کل : 327ميليون

2 خواب 104متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 380ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا 2سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 375ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 133متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 20ميليون اجاره : 1.7ميليون

2 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 20ميليون اجاره : 2.6ميليون

2 خواب 265متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, دو نبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 20ميليون اجاره : 2.6ميليون

2 خواب 265متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, دو نبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 380ميليون رهن : 68ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی - خ فلاحی

قیمت کل : 389ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top