جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 265ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کمیل

رهن : 15ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه کوی دانشگاه

قیمت کل : 300ميليون رهن : 12ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 119متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه کوی دانشگاه

قیمت کل : 339ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جهاد سازندگی

قیمت کل : 390ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه پنجم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 230ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد شرقی

قیمت کل : 215ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 220ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چهار راه زندان

قیمت کل : 230ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top