جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 235ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 2طبقه جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه ابن سینا3

قیمت کل : 240ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه رزمندگان7

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه جی10

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مدرس

قیمت کل : 260ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه گلزار جنوبی3

قیمت کل : 260ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ابن سینا

قیمت کل : 270ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه هشت بهشت غربی3

قیمت کل : 270ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, 3 طرف نور, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه شریف واقفی 3

قیمت کل : 270ميليون

2 خواب 77متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top