جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.89ميليارد

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.89ميليارد

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, دو بر, نما رومی و سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.82ميليارد

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.783ميليارد

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه سوم, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.755ميليارد

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما رومی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 1.73ميليارد

2 خواب 133متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 1.73ميليارد

2 خواب 133متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.68ميليارد

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, شمالی - جنوبی, نما رومی, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.62ميليارد

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.5ميليارد

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top