جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 65ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

سن بنا 8سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه گلدشت حافظ

رهن : 50ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 50ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 100ميليون

2 خواب 200متر متر مربع

سن بنا 20سال , ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 65ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگشهر

رهن : 20ميليون اجاره : 1.25ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 21ميليون اجاره : 1.52ميليون

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فلکه معلم

رهن : 90ميليون

2 خواب 133متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

رهن : 75ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه بلوار میرزای شیرازی

رهن : 60ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top