دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 3 - شیراز

قیمت کل : 945ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 2سال , طبقه واحدها, شمالی,جنوبی, نما آلومینیوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 3 - جلفا

قیمت کل : 817.8ميليون

2 خواب 94متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 1سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - جلفا

قیمت کل : 632.5ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, جنوبی,شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - شیراز

رهن : 50ميليون اجاره : 4.5ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا نوساز , طبقه جهارم, شمالی,جنوبی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 3 - شیراز

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه کل, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - فرمانیه

قیمت کل : 663ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه جهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - نیاوران

قیمت کل : 975ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - دزاشیب

قیمت کل : 540ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 3 - پاسداران

قیمت کل : 1.1025ميليارد

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا نوساز , طبقه واحدها, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 1 - اختیاریه

رهن : 70ميليون اجاره : 2.1ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, جنوبی, نما رومی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top