جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 840ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 826ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 815ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, نما رومی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ابیاری

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 114متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, بر رو خیابان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 775ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوازدهم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 760ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 760ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سه نبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهارم, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top