جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 50ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صنایع

رهن : کارشناسي

2 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 340ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

سن بنا , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 390ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 288ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه پنجم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 290ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 5سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 290ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا نوساز , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 20ميليون اجاره : 1.7ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top