جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 40ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 85متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 100ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

مطب جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : کارشناسي اجاره : کارشناسي

2 خواب

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

رهن : 29ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 20ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 20ميليون اجاره : 1.7ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه دهم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 25ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 15ميليون اجاره : 1.7ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : کارشناسي رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 20ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 114متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top