جستجوی ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

2 خواب 1000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا قدیمی , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, غربی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صدرا

رهن : 15ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 450متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, شمالی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

انباربزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مرکزشهر

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 1100متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا قدیمی , طبقه انباری, سیستم نقشه انباری, مرکزشهر, نما ندارد, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلواررحمت

رهن : 7ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار پیرنیا

رهن : 30ميليون اجاره : 5.5ميليون

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 25سال , طبقه انباری, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

2 خواب 1500متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 4سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دروازه قران

رهن : 30ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 300متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شرقی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مرکزشهر

رهن : 5ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه مسکونی, درب از حیاط, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران-خ اقایی

رهن : 110ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top