جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 315ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه 8طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 320ميليون

2 خواب 121متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 324ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه به انتخاب خریدار, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 340ميليون

2 خواب 91متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک بهشتی

قیمت کل : 360ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 364ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستاد

قیمت کل : 367ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 402ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه وحدت

قیمت کل : 406ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه 6طبقه, شرقی - غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top