جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان 22

قیمت کل : 210ميليون

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان ۳۵

قیمت کل : 145ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان ۲۷

قیمت کل : 145ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اول 4راه زندان

رهن : 15ميليون اجاره : 650تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 20ميليون اجاره : 1.8ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 78ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 728ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه افسریه خیابان 34

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خ 36

قیمت کل : 160ميليون

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خ 45

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top