جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 130ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 65ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 220ميليون

2 خواب 101متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 60ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه یک طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 265ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کمیل

رهن : 15ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه کوی دانشگاه

قیمت کل : 300ميليون رهن : 12ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 119متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه کوی دانشگاه

قیمت کل : 339ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جهاد سازندگی

قیمت کل : 390ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه پنجم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top