جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خیابان دانشگاه-ارم

رهن : 25ميليون اجاره : 2.1ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : کارشناسي اجاره : کارشناسي

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 12سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 70ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه اول, دو نبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 80ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باسکول نادر

رهن : کارشناسي

2 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 25ميليون اجاره : 1.55ميليون

2 خواب 106متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 60ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 42ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top