جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 480ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

اپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 482ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 5سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 335ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 340ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 340ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

سن بنا , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : 346ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 390ميليون

2 خواب 124متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 390ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 390ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top