جستجوی ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه تحویلی

قیمت کل : 275ميليون

2 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 338ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه 9طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه هوابرد

قیمت کل : 670ميليون

2 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 260ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : 545ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 46ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 18ميليون اجاره : 1.45ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت فروش در منطقه همت شمالی

قیمت کل : 984ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 270ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند در حال گرفتن سندملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top