جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در منطقه چمران

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, نما رومی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 480ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه خانی آباد نو

قیمت کل : 1.092ميليارد

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه یک سال, جنوبی, سند دو واحدي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه شهرک شریعتی

قیمت کل : 1.14ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه یک سال, سند دو واحدي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه خ ایران خ مهدوی پور

قیمت کل : 1.02ميليارد

2 خواب 68متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه خ هدایت خ اعلایی

قیمت کل : 1.55ميليارد

2 خواب 107متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه رضانژاد

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 73متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه دامپزشکی

رهن : 95ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه هفتم, شرقی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه دروازه تهران

رهن : 1ميليون اجاره : 8ميليون

2 خواب 190متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top