جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 124متر متر مربع

سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میدان دانشجو

قیمت کل : کارشناسي رهن : 20ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه بلوار شاهد

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

بوفه باشگاه جهت رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 25ميليون

2 خواب 10متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 114متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 65ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 150ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 300متر متر مربع

سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 20ميليون اجاره : 1.35تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top