جستجوی ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 3000متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 15سال , طبقه دفترکار, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت فروش در شیراز منطقه بلوارمدرس

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 350متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه انباری, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما ندارد, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انباربزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه مرکزشهر

قیمت کل : کارشناسي رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

2 خواب 720متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 25سال , طبقه سالن, سیستم نقشه انباری, مرکزشهر, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت فروش در شیراز منطقه بلواررحمت

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 2سال , طبقه انباری, سیستم نقشه انباری, درب از حیاط, نما سفال سرامیک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انباربزرگ جهت فروش در شیراز منطقه بلوارنصر

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 1100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 20سال , طبقه انباری, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه ترمینال

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 220متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت فروش در شیراز منطقه عادل اباد

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 450متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجر مدرسه ای, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 270متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 300متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 12سال , سیستم نقشه صنعتی, شرقی, نما اجر مدرسه ای, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت فروش در شیراز منطقه دروازه قران

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 1500متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, غربی, نما اجر مدرسه ای, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top