جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 492ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 492ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ولیعصرقصرالدشت

قیمت کل : 580ميليون

2 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت محمدی

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تحویلی

قیمت کل : 230ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 840ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, نما آجر و چوب, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 364ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, شرقی - غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 348ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه ششم, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فلکه معلم

رهن : 105ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 556ميليون

2 خواب 139متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه ششم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top