جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه 5 - باغ فیض

رهن : 120ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - باغ فیض

قیمت کل : 385ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - جنت آباد

قیمت کل : 270ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه جهارم, شمالی, نما آجر سه سانت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه 5 - شهران

رهن : 95ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5 - آیت الله کاشانی

رهن : 30ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه پنجم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - شهرآرا

قیمت کل : 560ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه جهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - شهران

قیمت کل : 417.5ميليون

2 خواب 167متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - پیامبر

قیمت کل : 368ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه جهارم, شمالی,جنوبی, نما آجر سه سانت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - 35متری گلستان

قیمت کل : 1.644ميليارد

2 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 5 - 35متری گلستان

قیمت کل : 910ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی,جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top