جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 165ميليون

2 خواب 111متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده(اوقافي ), ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

قیمت کل : 135ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده (ملكي ), ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 20ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 70ميليون اجاره : 850تومان

2 خواب 135متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 130ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا 14سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 124متر متر مربع

سن بنا , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 132متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 138متر متر مربع

سن بنا 17سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top