آپارتمان جهت اجاره در تهران منطقه 5 - پونک

رهن : 50ميليون اجاره : 2.2ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 16سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 13 - تهران نو

2 خواب 91متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - کردستان

قیمت کل : 1.2ميليارد

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 100سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 475ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 5سال , طبقه پنچم, شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 397.8ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه پنچم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره در تهران منطقه 6 - کریمخان

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 10سال , طبقه پنچم, جنوبی,شرقی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 483ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - شهر زیبا

قیمت کل : 377.2ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 313.9ميليون

2 خواب 73متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه پنچم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 6 - کریمخان

قیمت کل : 441.6ميليون

2 خواب 138متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 100سال , طبقه همکف, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top