جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 75ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 30ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 125ميليون اجاره : 3تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 12ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 80تومان

2 خواب 180متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 20ميليون اجاره : 1.8ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

2 خواب 95متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 15ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 20ميليون اجاره : 1.7تومان

2 خواب 116متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top