جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 55ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 95متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرگاز

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 1.4تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 25ميليون اجاره : 2.4ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 1.6ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 140ميليون

2 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 60ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top