جستجوی ملک

ویلا جهت اجاره در ساری منطقه 4

قیمت کل : 150ميليون رهن : 4ميليون اجاره : 650تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , سیستم نقشه ویلائی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره در ساری منطقه 3

قیمت کل : 150ميليون رهن : 21ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 5

قیمت کل : 165ميليون رهن : 5ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , سیستم نقشه ویلائی, شرقی غربی دو کله, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 700ميليون رهن : 5ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه ویلائی, شرقی غربی دو کله, نما سیمان سفید, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 1.2ميليارد رهن : 5ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه ویلائی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 1.36ميليارد رهن : 5ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 800متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 6سال , سیستم نقشه ویلائی, شرقی غربی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 5

قیمت کل : 1.395ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 4سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی جنوبی دو کله, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه 5طبقه, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 720ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top