جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 339ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 380ميليون رهن : 68ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 345ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 725ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 625ميليون

2 خواب 139متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 375ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 133متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی-باغ حوض

قیمت کل : 345ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 583ميليون

2 خواب 139متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top