جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 359ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 360ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 8طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 635ميليون

2 خواب 148متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 6طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 215ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 391ميليون

2 خواب 145متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 109متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 240ميليون

2 خواب 145متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 359ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top