جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه 9طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه زیرزمین, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 15ميليون اجاره : 1.2تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 15ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 1.7ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه هفتم, سیستم نقشه 8طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران خ فلاحی

رهن : 12ميليون اجاره : 1.4تومان

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه طبقه منزل, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 25ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top