مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 7 - سهروردی

قیمت کل : 5.4ميليارد

2 خواب 106متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه کل, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 7 - سهروردی

قیمت کل : 2.325ميليارد

2 خواب 155متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا نوساز , طبقه 1/2, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7 - بهارشمالی

قیمت کل : 386.1ميليون

2 خواب 99متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 100سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 7 - کلیم کاشانی

رهن : 70ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه جهارم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7 - کلیم کاشانی

قیمت کل : 320ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه جهارم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 3 - شیراز

قیمت کل : 945ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 2سال , طبقه واحدها, شمالی,جنوبی, نما آلومینیوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 3 - جلفا

قیمت کل : 817.8ميليون

2 خواب 94متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 1سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - جلفا

قیمت کل : 632.5ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, جنوبی,شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - شیراز

رهن : 50ميليون اجاره : 4.5ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا نوساز , طبقه جهارم, شمالی,جنوبی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 3 - شیراز

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه کل, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top