جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 353ميليون

2 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه 6طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 415ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, سیستم نقشه 6طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 25سال , طبقه اول, سیستم نقشه 7طبقه, شمالی - جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 402ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه وحدت

قیمت کل : 406ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه 6طبقه, شرقی - غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 471.5ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 480ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 7طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک بهشتی

قیمت کل : 360ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 364ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top