جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه فاز3 نوبنیاد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه فلاطوری

رهن : 70ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه مجتمع های مسکونی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.75ميليون

2 خواب 73متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 80ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 20ميليون اجاره : 1.6ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سند سازماني, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه نوبنیاد فاز یک

رهن : 40ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه A2

رهن : 85ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه نوبنیاد 2

رهن : 40ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه مجتمع های مسکونی

قیمت کل : 344ميليون

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top