جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در اراک منطقه هپکو

قیمت کل : 355ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه مدرس

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 220متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 595ميليون

2 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 270ميليون رهن : 40ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دهم, سیستم نقشه 14طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 280ميليون

2 خواب 109متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه 12طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه هپکو * گلزار

قیمت کل : 600ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 480ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه میدان دارایی

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : کارشناسي رهن : 70ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه مدرس

قیمت کل : 270ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوبلکس, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top