جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در منطقه قصرالدشت

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در منطقه قصرالدشت

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه بلوار معلم شرق

قیمت کل : 62ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار مدرس جنوب

قیمت کل : 230ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در بجنورد منطقه سایت دانشگاه

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 91متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی جنوب

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار معلم شرق

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار معلم شرق

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 85متر متر مربع

سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در بجنورد منطقه امام خمینی غربی

قیمت کل : 453.7ميليون

2 خواب 181متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top