جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 250ميليون رهن : 75ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چوگان

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا , طبقه پنجم, غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ابیاری

قیمت کل : 255ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 265ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه هشتم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 265ميليون

2 خواب 106متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 270ميليون

2 خواب 101متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 272ميليون

2 خواب 109متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 280ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top