جستجوی ملک

خانه 2طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه شکرشکن3

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

دفترکار جهت فروش در اصفهان منطقه شیخ بهایی 1

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 55متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه پروین 10

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه دروازه تهران

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه هشت بهشت غربی3

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, 3 طرف نور, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه هشت بهشت غربی3

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 304ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, دو نبش جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

قیمت کل : 304ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 305ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 3طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه مبارزان4

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top