دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 3 - گاندی

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری سند اداری, سن بنا 25سال , طبقه سوم, شمالی, نما کنیتکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 6 - بلوارکشاورز

قیمت کل : 638.6ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 6 - فاطمی

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 58متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 8سال , طبقه اول, جنوبی, نما شیشه, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - گاندی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 9سال , طبقه پنجم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 6 - فاطمی

قیمت کل : 956.3ميليون

2 خواب 131متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 7 - سهروردی

قیمت کل : 5.4ميليارد

2 خواب 106متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه کل, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 7 - سهروردی

قیمت کل : 2.325ميليارد

2 خواب 155متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا نوساز , طبقه 1/2, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7 - بهارشمالی

قیمت کل : 386.1ميليون

2 خواب 99متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 100سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 7 - کلیم کاشانی

رهن : 70ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه جهارم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7 - کلیم کاشانی

قیمت کل : 320ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه جهارم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top