جستجوی ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 10ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

رهن : 55ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

رهن : 35ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 25ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه میدان احسان

رهن : 75ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه هفتم, ...

جزئیات ملک

خانه ویلایی جهت رهن در شیراز منطقه شهرک حافظ

رهن : 80ميليون

2 خواب 200متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بزرگراه حسین الهاشمی

رهن : 6ميليون اجاره : 650تومان

2 خواب 160متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگشهر

رهن : 80ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 70ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top