جستجوی ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شهرری منطقه 20

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.36ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه بلوارنصر

قیمت کل : کارشناسي

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه کیان اباد

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , سیستم نقشه کارگاهی, شرقی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 297ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 630ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 660ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه ستاد

قیمت کل : 540ميليون

3 خواب 168متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 480ميليون رهن : 40ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top