جستجوی ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در اراک منطقه مدرس

قیمت کل : 315ميليون

2 خواب 109متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در اراک منطقه مصطفی خمینی

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 375ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه میدان احسان

قیمت کل : 1.271ميليارد

4 خواب 310متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه افسریه خیابان 39

قیمت کل : 430ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه 5طبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 384ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.84ميليارد

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.46ميليارد

4 خواب 290متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top