جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه بعثت - خ مجتبی آقایی

قیمت کل : 656ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم و سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در منطقه بعثت

قیمت کل : 656ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

قیمت کل : 798ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در سمنان منطقه بلوار 8 شهریور

قیمت کل : 208ميليون

130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش,معاوضه در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 300ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 246ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 704ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در اراک منطقه ابتدای خیابان دانشگاه

قیمت کل : 390ميليون

3 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, نما رومی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 360ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : کارشناسي

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از حیاط, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top