جستجوی ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.21ميليارد

3 خواب 220متر متر مربع

سن بنا , دوبر, نما سنگ و آجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.13ميليارد

189متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در اصفهان منطقه نظر میانی

قیمت کل : 2.3ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند در حال اماده شدن, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 475ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت پیش فروش در مشهد

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در اصفهان منطقه بازارچه

قیمت کل : 1.17ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : کارشناسي

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در بجنورد منطقه خ 17شهریورشمالی

قیمت کل : 1.55ميليارد

120متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 287ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه کیان اباد

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , سیستم نقشه کارگاهی, شرقی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top