جستجوی ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شهرری منطقه 20

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت پیش فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 875ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.365ميليارد

3 خواب 195متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت پیش فروش در کیش منطقه F3

قیمت کل : 450ميليون

1 خواب 500متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.2ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه 4طبقه, درب از حیاط, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه بلوارنصر

قیمت کل : کارشناسي

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه کیان اباد

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , سیستم نقشه کارگاهی, شرقی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه شهرک بهشتی

2 خواب 154متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نهم, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در کیش منطقه صدف

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top