جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در اراک منطقه امام خمینی

قیمت کل : 950ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در نوشهر

قیمت کل : 675ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شرقی غربی, نما سنگ, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در نوشهر

قیمت کل : 575ميليون

15 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شرقی غربی, نما سنگ, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه خاکشناسی

قیمت کل : 4.93ميليارد

4 خواب 290متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 3.44ميليارد

3 خواب 215متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 2.8ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 2.26ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ و آجر, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 1.572ميليارد

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 1.572ميليارد

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, تک واحدی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه امیر کبیر - سروش شرقی

قیمت کل : 1.5ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top