جستجوی ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شهرری منطقه 20

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در کیش منطقه دامون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, نما آلومییم, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در اراک منطقه مدرس

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 138متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 3.36ميليارد

4 خواب 280متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2.04ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.62ميليارد

2 خواب 135متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 1.1ميليارد

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, تک واحدی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه میرزا کوچک خان

قیمت کل : 2.166ميليون

2 خواب 114متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه عفیف اباد

قیمت کل : 2.4ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه عفیف اباد

قیمت کل : 2.4ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top