جستجوی ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شهرری منطقه 20

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در اصفهان منطقه احمداباد4

قیمت کل : 280ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه 60-, دو نبش شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در اصفهان منطقه عسگریه 10

قیمت کل : 315ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سه نبش, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در اصفهان منطقه مشتاق اول 3

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 768ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در اصفهان منطقه مشتاق اول 3

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در اصفهان منطقه ملک3

قیمت کل : 880ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 1طبقه جهت فروش,پیش فروش در اصفهان منطقه باغ مشهد

قیمت کل : 910ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در اصفهان منطقه فراهانی6

قیمت کل : 1.04ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, درب از حیاط, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top