جستجوی ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 945ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در اراک منطقه مدرس

قیمت کل : 1.2ميليارد

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 1.125ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, تک واحدی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 742ميليون

2 خواب 106متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 774ميليون

3 خواب 149متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در منطقه چمران

قیمت کل : 1.05ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,پیش فروش در منطقه خامنه ای

قیمت کل : 1.2ميليارد

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 1.1ميليارد

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 945ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top