جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 340ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی - جنوبی, نما سنگ وچوب وفلز, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 600ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از حیاط, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در بجنورد منطقه امام خمینی غربی

قیمت کل : 453.7ميليون

2 خواب 181متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در بجنورد منطقه 32 متری شهدا شمال

قیمت کل : 140ميليون

3 خواب 122متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 567ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شرقی - غربی, نما سنگ سفید و قهوه ای, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 480ميليون

2 خواب 134متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 370ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top