جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه مطهری شمالی

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه مطهری شمالی

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ و چوب, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 1.365ميليارد

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه افسریه

قیمت کل : 120ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 240ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 230ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 242ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 276ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول و سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سه نبش, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 360ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم و چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top