جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در کیش منطقه نوبنیاد

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 1.2ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه بلوار زند

قیمت کل : 880ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 780ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 660ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در بجنورد منطقه امام خمینی غربی

قیمت کل : 875ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه بلوارنصر

قیمت کل : کارشناسي

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه کیان اباد

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , سیستم نقشه کارگاهی, شرقی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,پیش فروش در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 500ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 510ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top