جستجوی ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.3ميليارد

2 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 1.72ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه زندان

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه رحمت

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه صنایع

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

3 خواب 215متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سه نبش, نما ترکیبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1.4ميليارد

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 945ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 949ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تبریز منطقه فردوس

قیمت کل : 2.4ميليارد

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top