جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه شهرک بهشتی

قیمت کل : 1.222ميليارد

2 خواب 188متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه پنجم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.442ميليارد

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 4.05ميليارد

کاربری کلنگی, سن بنا 30سال , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه مطهری

قیمت کل : 3.08ميليارد

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, سند فعلاً آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 1.98ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نخست, شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 1.9ميليارد

2 خواب 126متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش,معاوضه در اراک منطقه مصطفی خمینی

قیمت کل : 1.4ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما رومی گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در اراک منطقه مصطفی خمینی

قیمت کل : 1.4ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما رومی گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در اراک منطقه خیابان امام خمینی

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما رومی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top