جستجوی ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1.6ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

قیمت کل : 2.34ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه چمران

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو بر, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

2 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه زرهی

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما رومی گرانیت, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه شهرک فرهنگیان

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 1.05ميليارد

175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در مشهد منطقه اندیشه 72 بعدازچهارراه اول سمت چپ مجتمع هیراد

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه شهرک فرهنگیان

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top