جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 1.35ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه سفیرشمالی

قیمت کل : 1.26ميليارد

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش,معاوضه در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 1.08ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.092ميليارد

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 990ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول و سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1.045ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 990ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.38ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه سفیرجنوبی

قیمت کل : 1.572ميليارد

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سه نبش, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 1.1ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top