جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در اصفهان

قیمت کل : 2.5ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, سند مادر سند سیم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در اصفهان منطقه ۴

قیمت کل : 3.2ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در اصفهان منطقه ۴

قیمت کل : 3.33ميليارد

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در اصفهان منطقه ۳

قیمت کل : 3.6ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در اصفهان منطقه ۳

قیمت کل : 4ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در اصفهان منطقه ۴

قیمت کل : 4.08ميليارد

4 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در منطقه نظرآباد

قیمت کل : 812ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در منطقه نظرآباد

قیمت کل : 1.105ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : کارشناسي

1 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top