جستجوی ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 5.72ميليارد

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 12.5ميليارد

110متر متر مربع

سن بنا نوساز , سه نبش, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 10.92ميليارد

4 خواب 420متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 2.4ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, نما سنگ, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 3.08ميليارد

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شرقی غربی دو کله, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 3.2ميليارد

200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 2.775ميليارد

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 2.6ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 4.6ميليارد

4 خواب 255متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 4.42ميليارد

2 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top