جستجوی ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

3 خواب 153متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تبریز منطقه شمس تبریزی

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, جنوبی, سند وكالتي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.26ميليارد

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 1.2ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه کوی دانشگاه

قیمت کل : 1.235ميليارد

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در شیراز منطقه کوی دانشگاه

قیمت کل : 1.5ميليارد

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top