جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 3.06ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه تک واحدی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه چوگیا

قیمت کل : 1.75ميليارد

3 خواب 205متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 4.8ميليارد

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نخست, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تبریز منطقه بیمارستان شمس

قیمت کل : 885ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,پیش فروش در تبریز منطقه مارالان

قیمت کل : 1.75ميليارد

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در کرمانشاه منطقه الهیه

1 خواب

سن بنا نوساز , شمالی, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در کرمانشاه منطقه گذرنامه

1 خواب

سن بنا نوساز , دو نبش شمالی, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 3.45ميليارد

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top