جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 3

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه خام//بازاریابی, شمالی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 1

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه بلوار رحمت

قیمت کل : 5

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top