جستجوی ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شرقی غربی دو کله, نما رومی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 1.169ميليارد

2 خواب 148متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما رومی گرانیت, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در کیش منطقه مرکز شهر

1 خواب 59متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 3, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 3ميليارد

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه 13طبقه, نما ترکیبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 950ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه مدرس

قیمت کل : 660ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه معالی آباد

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در بجنورد منطقه امیریه شمالی

قیمت کل : 1.1ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه نیروی هوایی

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top