جستجوی ملک

ثبت ناقص جهت فروش,پیش فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 3.3ميليارد

3 خواب 172متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 4.25ميليارد

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ, دونبش جنوبی شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 4.32ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه پارکینگ رمپ پیلوت مسکونی, جنوبی, سند شش دانگ آستانه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 2.72ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه شهرک بهشتی

قیمت کل : 1.222ميليارد

2 خواب 188متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه پنجم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.442ميليارد

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.6ميليارد

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه تک واحدی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 2.4ميليارد

2 خواب 123متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.875ميليارد

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 6طبقه, جنوبی - شرقی, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 4ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه تک واحدی, شمالی جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top