جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2.04ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شرقی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

قیمت کل : 2.405ميليارد

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 968ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.08ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.05ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.35ميليارد

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.7ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 716ميليون

3 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما رومی گرانیت, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تبریز منطقه گلگشت

قیمت کل : 977ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در منطقه چمران

قیمت کل : 1.05ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top