جستجوی ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 737ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 930ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 1.52ميليارد

3 خواب 234متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 900ميليون

177متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در تبریز منطقه آذربایجان

قیمت کل : 546ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت پیش فروش در تبریز منطقه بازار

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.26ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت پیش فروش در شیراز منطقه ساحلی غربی

قیمت کل : 10.2ميليارد

4 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.83ميليارد

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top