جستجوی ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 824ميليون

103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 814ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.65ميليارد

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.5ميليارد

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 1.296ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, تک واحدی, نما رومی گرانیت, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه صاحب الامر

قیمت کل : 1.2ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 1.14ميليارد

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, تک واحدی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 1.1ميليارد

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, تک واحدی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 1.12ميليارد

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, تک واحدی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top