جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 2.635ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت پیش فروش در شهرضا منطقه کمربندی صحرای چغاد جنب گاوداری رهنمایی

قیمت کل : 280ميليون

1 خواب 140متر متر مربع

کاربری کشاورزی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, دو ممر, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 2.8ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.8ميليارد

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 3.44ميليارد

3 خواب 215متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه خاکشناسی

قیمت کل : 4.93ميليارد

4 خواب 290متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در نوشهر

قیمت کل : 675ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شرقی غربی, نما سنگ, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در نوشهر

قیمت کل : 575ميليون

15 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شرقی غربی, نما سنگ, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در اراک منطقه امام خمینی

قیمت کل : 950ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.65ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top