جستجوی ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 380ميليون

3 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, 2نبش, نما سنگ وسفال, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه زرگری

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه فدک

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 2.04ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه جهاد

قیمت کل : 2.1ميليارد

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, دو نبش جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 4.8ميليارد

3 خواب 240متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه نخست, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 4.4ميليارد

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 5.22ميليارد

3 خواب 290متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top